Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gondolkodás

2010.03.12

Gondolkodás. Minden ezzel kezdődik

A világról alkotott hitünk, azaz a világképünk képezi a gondolkodásunk alapját.

A HIT a nem látható és kézzelfogható dolgokról való meggyőződés. 

Minden embernek van hite, azaz valamilyen meggyőződése, világképe. Lehet, hogy soha nem gondolkodott el ezen, de mindenkinek van valamilyen elképzelése, kialakult nézőpontja önmagáról és a világról, amely meghatározza a cselekedeteit.

Azt is mondhatnánk, hogy mindenki filozófus egy kicsit, tehát van valamiféle életfilozófiája, amely szerint igyekszik eligazodni az élet dolgaiban, bár sokszor ez nem tudatos.

Könnyű azonban hinni az olyan dolgokban, amiket aktuálisan nem érzékelünk, de tudjuk, hogy léteznek, mert egyszer már megtapasztaltuk. (pl. télen mínusz 10 fokban is tudunk hinni abban, hogy lesz egyszer nyár és plusz 30 fok, noha aktuálisan ebből éppen semmi sem látszik).

Egy üzleti lehetőség nem látható része a valóságnak, és ha eddig még nem volt részünk benne, akkor csak hiten keresztül – vagyis egy (még) nem látható dologba vetett meggyőződés által - láthatjuk, ragadhatjuk meg.

Létezik naiv hit: abban hiszek, amit nem tudhatok (pl.: én sohasem betegszem meg)

Ezzel szemben a valódi hit: meggyőződés olyan dolgok felől, amelyeket még nem tudok világosan megfogni, megragadni, de a tudásomból következtethetek rájuk.

Egy egyszerű példa: még soha nem autóztam el Dubrovnikba, de az ismereteim, autóvezetői képességem alapján tudom, hogy sikerülni fog.

Látható tehát, hogy az igazi, valódi hit vagy meggyőződés a gondolkodáson alapszik.

Valamiféle hite mindenkinek van, csak sajnos ez sokszor légből kapott fikciókra, átlagos, konvencionális elképzelésekre, másoktól (emberektől, médiából, az oktatásból stb.) átvett nézetekre épül, melyeknek nem sok köze van a valósághoz. A valóság ugyanis egy dolgot tesz mindössze: VAN

 

. Vagyis objektíven létezik.

Önmagában se nem jó, se nem rossz. A mi szubjektív viszonyulásunkon – a hozzáállásunkon múlik, hogy miképpen éljük meg a személyes életünkben. Ez pedig a gondolkodásunkon múlik.

Például, ha esik az eső, az egy tény. Ha én kirándulni szerettem volna menni, de az eső miatt nem tudok, és ezért bosszús vagyok, akkor ezt a lelkiállapotot az én szubjektív reakcióm okozta, nem a valóság maga.

Ide kívánkoznak Váci Mihály sorai:

 

„Nem elég a jóra vágyni:

A jót akarni kell!

És nem elég akarni:

De tenni, tenni kell!”

Nem elég tehát a gyermeteg vágyakozás, a célokért tenni kell!

A siker titka nem a pozitív gondolkodás, hanem szimplán a GONOLKODÁS. Amikor a valóságot nem egy homályos üvegen át szemléljük – amelyek a kialakult előfeltevéseink, nézeteink -, hanem amennyire csak lehet tárgyilagosan.

 

A valóságnak három különböző területét kell megkülönböztetnünk, a szerint, hogy miképpen tudjuk azt befolyásolni.

Az első dolog, amit se befolyásolni, se elkerülni nem tudunk. Ilyen például az idő múlása, vagy az elmúlás, a halál. A második, amit befolyásolni nem tudunk, de elkerülhetjük. Ilyen például az időjárás.

Az esőt nem befolyásolhatom, de nyithatok esernyőt, vagy bent maradhatok a házban.

Egyszóval elkerülhetem.

A harmadik – és ez a legkisebb rész – amelyet ténylegesen befolyásolni tudunk.

Szintén igen elterjedt az a mondás, miszerint a sikertelen emberek mindig a körülményeiket okolják a kudarcaikért, a sikeresek ezzel szemben mennek és megváltoztatják a körülményeiket.

 

Olyan könnyű elfogadni az ilyen – és ehhez hasonló – állításokat.

Pedig ha valóban végiggondolnánk a dolgot, beláthatnánk, hogy a valóság csak igen kis részére tudunk befolyással lenni.

Sokan mégis szeretnék, ha a „körülmények”, vagyis a világ az ő elképzeléseik szerint alakulna. Többnyire nem fog, ez pedig frusztrációhoz és elkeseredettséghez vezet.

Másrészt, ha erőszakosan meg szeretnénk változtatni a világot – és ez rendszerint más emberek viselkedésének befolyásolását jelenti -, akkor ne csodálkozzunk, hogy az, amit ezért fizetünk, megbántott, netán haragos emberek sokasága lesz.

Az első, amin dolgozni kell a siker érdekében, az nem a több tudás megszerzése, hanem a gondolkodás, ezen keresztül pedig a hit. Konkrétan pedig, hogy milyen meggyőződések vezetik az életünket.

A világon egyetlen terület van, amely felett Neked korlátlan, teljes hatalmad és befolyásod, tehát uralmad lehet, az egyetlen, amit bármikor megváltoztathatsz: a gondolkodásod. Ezen a területen viszont ILLIK uralkodni.

A modern ember problémája, – miközben szentül meg van győződve, hogy nem így van – hogy hagyja, hogy más uralkodjon a gondolkodásán.

 

Ha Te a gondolkodásodon nem változtatsz, akkor minden más erőfeszítésed hiábavaló lesz!

A világnak rengeteg olyan része van, ami nem látható, nem kézzelfogható, csak elvont gondolkodáson, következtetésen keresztül ragadható meg, azonban végső soron mégis biztosak vagyunk, hiszünk a létezésében. (Látott már, fogott a kezében valaki, pl. atommagot? )

Ilyen dolgok a lehetőségek is.

Van Neked vagy nincs? Körülnéz, és nem lát egyet sem.

A lehetőségek nem láthatók. Következtetni lehet rájuk, felismerni lehet őket. Aztán mégiscsak TUDNI lehet, hogy vannak lehetőségeink.

 

Az ember hite az, ami meghatározza, hogy vannak-e lehetőségei ebben a világban.

Ha a Te hited negatív, és azt hiszed, hogy nincsenek lehetőségeid, akkor a Te valóságod szerint valóban nincsenek is.

Amennyiben fel is bukkanna egy, nem fogod meglátni, nem fogod komolyan venni.

Egyszerűen kizárja, kiszűri őket, hiszen a Te világképedbe nem illenek bele.

Amennyiben Te nem ilyen agy, akkor elnézést kérek. Te valószínűleg az emberiség legjobb 1-2 százalékába tartozol, és Neked kellene tanítania engem. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy az emberek nagy részére – beleértve magamat is – igaz ez a gondolkodásmód, kisebb – nagyobb mértékben.

Az ember gondolkodása úgy van felépítve, hogy a világképével (hitével) ellentétes gondolatokat már tudat alatti szinten kiszűri.

Ez azt jelenti – és ez a szörnyű benne -, hogy még csak el sem gondolkodik rajta, nem teszi tárgyilagos vizsgálat tárgyává, hanem automatikusan visszautasítja.

Vigyázz tehát, hogy miben hiszel, hogy milyen gondolatoknak engeded meg, hogy gyökeret verjenek a fejedben.

A gondolatok életet adhatnak, de tönkre is tehetnek.

A sikeres emberek tehát másként gondolkodnak.

A kérdés az, hogy amit Te gondolsz magadról, az igaz-e, vagy sem? Honnan tudhatod ezt meg?

Van olyan ember, aki azt hiszi magáról, hogy neki minden sikerül.

Van olyan, aki szerint soha, semmi.

Nyilvánvalóan egyiknek sincs teljes mértékben igaza, a hit többnyire nem fedi a teljesen a valóságot.

Azonban mindkettő e szerint él. A tettek (és nem pusztán a pozitív elvárások) pedig meghozzák a megfelelő eredményeket.

Az igazság az, hogy noha Neked biztosan nem sikerül minden, amibe belevágsz, mégis hihetetlen lehetőségeid vannak.

Ha a teljes környezeted (szülei, rokonai, barátai, kollégái stb.), sőt még saját magad is mást gondol, akkor is így van.

Ha meg tudod változtatni a gondolkodásodat ebben az irányban, akkor lesz egy olyan hited és gondolkodásmódod, amilyen a sikereseknek van.

Ettől kezdve feltárulhatnak előtted az eddig bezártnak hitt ajtók.

.