Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isteni követek 1

2010.02.23

Az ember mai tudatállapotában csak a fizikai érzéki világot észleli. A látható világ a teljes létezés kicsiny része, csak a jéghegy csúcsa a magasabb világok tényei és lényei a mai ember számára nem érzékelhetőek. Régen hitték, még régebben látták a szellemi világ lényeit, s tisztában voltak az ember Híd szerepével. Az ember ugyanis középen helyezkedik el a Teremtésben: Alatta és fölötte egyaránt találhatók létezési szintek. Az ember alatti létezőkhöz sorolhatjuk a természet világának lényeit: ásványok, növények, állatok. A természettudomány feladata ezen létszintek alapos megismerése. Az ember feletti létezőkhöz tartoznak a természetfeletti világ lényei: angyalok, arkangyalok, archék és még magasabb szellemi lények. A szellemtudomány célja az érzékfeletti világok tényeinek és lényeinek megismerése ugyanolyan alapossággal és pontossággal, mint ahogyan a természettudomány vizsgálja az érzéki világot. A mai korban lehetőség van a magasabb világok tudományos igényű kutatására!

Fizikai világ és szellemi világ.
A természeti létezők jellegzetessége: van fizikai anyagi testük, de nem rendelkeznek önálló szellemmel. (az ásványok, növények és állatok tekintetében csak csoporttudatról vagy csoportszellemről beszélhetünk)
A természetfeletti létezők (angyalok, arkangyalok stb.) ezzel szemben rendelkeznek saját szellemmel, nekik viszont nincs fizikai testük.
Az ember az egyetlen lény a teremtésben, akinek fizikai teste is van (mint a természeti létezőknek) de rendelkezik önálló szellemmel is (mint a természetfeletti létezők). Így az emberről azt mondhatjuk, hogy két világ polgára! Fizikai teste révén része a természeti világnak, szelleme révén része a természetfeletti világnak. Az ember tehát Híd a természeti világ és a természetfeletti világ között!

Angyali hierarchiák
Az ősi hagyományok és szellemi tanítások szinte kivétel nélkül mind említést tesznek azokról a mai láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését. Nem véletlen tehát, hogy a 325. évi niceai zsinaton az angyalhitet dogmává szentesítették. A Biblia alapján Pál apostol beavatott tanítványa, Dyonisios Areopagites állította össze az angyali hierarchiák kilences felosztását, amelyet a mai napig is használ a keresztény ezoteria. A kilenc angyali rend hármasságokra osztható a következők szerint.

A fölső hármasság tagjai:
-trónok
-kerubok
-szeráfok
közvetlen kapcsolatban állnak a Szentháromsággal.

A középső hármasság tagjai:
-hatalmasságok
-erők
-uraságok
feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása.

Az alsó hármasság lényei:
-angyalok
-arkangyalok
-archék
az emberiséggel és a földi világgal állnak kapcsolatban. Mivel jelenleg ők hatnak leginkább fejlődésünkre, ezért a továbbiakban róluk lesz szó részletesebben.

Az Archék ?más néven Korszellemek- korszakról korszakra segítik, vezetik az egész emberiséget. Tisztában vannak a földfejlődés céljával, az emberiség kollektív karmájával. Az Arkangyalok egy-egy népnek a vezetői. Minden nép meghatározott feladattal létezik a világban. A nép misszióját ismerve segíti a népet a népszellem. Régen a nép vezetője-királya beavatás által élő kapcsolatban volt a nép arkangyalával. Így az égi szándékoknak megfelelően tudta vezetni népét az uralkodó. S végül az Angyalok hierarchiája következik, akik egy-egy ember vezetését vállalják. Leszületése előtt minden ember kap maga mellé egy védőangyalt, aki születésétől haláláig végig kiséri őt az életen. A védőangyal ismeri az ember karmáját, magával hozott életfeladatát, s mindezek fényében segíti védencét. Az ősi időkben az ember ösztönös kapcsolatban állt védőangyalával, a későbbiekben azonban ez a kapcsolat megszünt. A mai kor egyik feladata védőangyalunkkal az élő, tudatos kapcsolatfelvétel.