Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isteni követek 4

2010.02.23

Az ember és Isten közötti élő kapocs a kilenc angyali hierarchia. Az emberrel legszorosabb kapcsolatban a legalsó angyali hierarchia áll belőlük kerülnek ki a védőangyalok. A jelenlegi korszak lényeges feladata, hogy saját védőangyalával minden ember élő és tudatos kapcsolatot alakítson ki, amelynek négy előfeltételéről az előző cikkben esett szó részletesen. (emlékeztetőül: aggódás, szorongás, harag legyőzése, türelem, tolerancia, megbocsátás kifejlesztése.) A védőangyal feladata asztrális testünk átalakítása, éppen ezért ezzel a testünkkel állnak szoros kapcsolatban. Fejlődésünket többek között azzal segítik, hogy álmunkban, testünkön kívüli állapotban képeket helyeznek el benne. Ezek a képe egyrészt a személyes fejlődéssel kapcsolatos egyénre szabott képek, másrészt az egész emberiségfejlődéssel kapcsolatos, mindenkinek szóló üzenetek. A képek tudatosítására azután nappali éber állapotban lenne lehetőségünk, ezt segíti a szívcsakra nyitottsága és a meditációs praxis. Az általános emberiségfejlődést szolgáló képek korról-korra változnak. A jelenlegi korszellemnek megfelelő, angyalok által adott képek három nagy területtel függnek össze:

1.Gondolati út a szellemhez. (kulcsszó: Szabadság)
A mai kor a szellemtudomány megfogalmazásában a tudati lélek kora. Az emberiség fejlődése folyamán most először nyílt lehetőség arra, hogy a gondolatvilág fejlesztése által az ember kapcsolatba kerüljön a szellemmel, a Magasabb Énnel. Régebben erre nem volt lehetőség, ezért találkozunk sok tanításban a gondolkodás kiiktatásával, az elme leállításával. Ma ez a hozzá állás a tudati lélek korának elvárásaival ellentétes. A gondolkodást nem leállítani kell, hanem átalakítani. Ami régen akadály volt, az ma a szellemi fejlődés ertékes eszköze. A feladat, amelyre az angyal is próbál inspirálni: a szabad, önálló, élő, kreatív gondolkodás kialakítása. A mai korban a fő kérdés nem az akarat szabadsága, hanem a gondolat szabadsága. A mai gondolat halott, de megfelelő szellemi praxissal lehetőség van a feltámasztására.

2. Minden emberben felfedezni a benne élő istenit. (kulcsszó: Egyenlőség)
Szeretetünk ma még személyválogató. Máshogyan viszonyulunk az emberekhez a kor, a nem, a műveltség, a kultúra, a megjelenés stb. függvényében. Emberi kapcsolatainkat a szimpátia és az antipátia mozgatja. Ahhoz, hogy kifejlődjön bennünk a személyválogatás nélküli szeretet, meg kell látnunk a másik emberben rejlő Isteni Ént. Minden különbség csak felszíni és látszólagos, a szívben rejlő isteni szikra révén minden ember Egy és Egyenlő! Ha meglátjuk-megérezzük a másikban a testet öltött halhatatlan, isteni szellemet, akkor nem teszünk többé különbséget, és minden ember felé egyforma szeretettel fordulunk.

3. Keresni és meglátni a lehetőséget a segítségnyújtásra. (kulcsszó: Testvériség)
A harmadik terület, amivel kapcsolatban a védőangyalunk képeket helyez el lelkünkben, hogy ne legyünk közömbösek, ha szenvedést látunk a környezetünkben. Ne nyugodjunk addig, amíg legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint nem nyújtottunk segítő kezet. A karma törvényének értelmében aki másokon segít, egyben önmagán is segít. A segítségnyújtás elmulasztása akkor, amikor lehetőségünk lenne rá, de lustaságból, önzőségből vagy bármilyen egyéb okból nem tesszük meg, az ún. mulasztás-karmánkat gyarapítja. Karmánkat nemcsak az növeli, ha rosszat teszünk, hanem az is, ha elmulasztunk jót tenni. Forduljunk hát együttérzéssel, őszinte érdeklődéssel, testvéri szeretettel embertársaink felé!

A mai korban szellemi előrelépésünk kulcsa abban áll, hogy milyen mértékben vagyunk képesek az angyalok által sugalmazott három területen tudatos erőfeszítések által fejlődni, azaz megvalósítani a Szabadság - Egyenlőség - Testvériség jól ismert, szellemi szinten értelmezett jelmondatát!